Zdroje

Internetové zdroje:

https://www.pamiatkynaslovensku.sk/zvolen-zidovsky-cintorin

Knižné zdroje:

Dejiny židovskej komunity vo Zvolene (Eduard Nižňanský)